Regionaliści z Głogowa na Konferencji we Wrocławiu

We Wrocławiu odbyło się spotkanie dla nauczycieli, bibliotekarzy i regionalistów, gdzie zaprezentowany został dorobek wydawniczy dolnośląskich towarzystw historyczno-turystycznych.
regionaliści TZG Głogów

We Wrocławiu odbyła się Konferencja Regionalistów pn. „Spotkania z Książką i Prasą Regionalną” organizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne.

Było to spotkanie dla nauczycieli, bibliotekarzy i regionalistów, podczas którego zaprezentowany został dorobek wydawniczy dolnośląskich towarzystw historyczno-turystycznych.

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej reprezentowali: prezes Zbigniew Mazurek oraz Antoni Bok, Dariusz Czaja i Marek Robert Górniak – reprezentujący również Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W trakcie sesji wykładowej, moderowanej przez prof. Stefana Bednarka, Marek Robert Górniak przedstawił swój dorobek wydawniczy, związany ze wspomnieniami pierwszych osadników w gminach: Grębocice, Kotla, Jerzmanowa i Głogów natomiast Zbigniew Mazurek zaprezentował działalność wydawniczą TZG.

A przed konferencją przyznane zostały nagrody im. Anatola J. Omelaniuka, za wyróżnione książki regionalistyczne z całej Polski wydane w 2018 roku.

Wyróżnienie otrzymała prezes Fundacji Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie – Anna Płocha za realizację zespołowego projektu poznawania i dokumentowania historii lokalnej Wzgórz Dalkowskich oraz przedstawienie jego rezultatów w bogato ilustrowanej książce pt. „Korzenie Piórem Pisane, Potomnym Opowiedziane”.

Fot. arch. TZG

Tekst: D. A Czaja.