Nowoczesny sprzęt trafił do głogowskiego szpitala

Dzięki wparciu WOŚP oddział Neonatologiczny został wyposażony w najwyższej jakości nowoczesny sprzęt.
sprzęt szpital WOśP

Oddział Neonatologiczny w głogowskim szpitalu otrzymał dwa nowoczesne stanowiska do resuscytacji PANDA WARMER wraz z kardiomonitorem oraz nawilżaczem. To dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jest to wysokiej klasy sprzęt medyczny, który służy do zabezpieczenia funkcji życiowych noworodka i posiada zintegrowany system wsparcia oddechowego, monitorowania czynności serca, saturacji krwi tętniczej oraz temperatury ciała. Może być zastosowany bezpośrednio po urodzeniu dziecka do prowadzenia czynności resuscytacyjnych, jak również wykorzystywany w trakcie hospitalizacji noworodka. Sprzęt ten pozwoli podnieść jakość ratowania życia i leczenia małych pacjentów.

Ponadto, dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Oddział Neonatologiczny głogowskiego szpitala został wyposażony również w inny nowoczesny sprzęt medyczny najwyższej jakości tj. inkubator, lampę do fototerapii oraz monitor do pomiarów parametrów życiowych.

Fundacja WOŚP zdecydowała o tym, by wyrównać szanse leczenia noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych (I i II-go stopnia referencyjności) poprzez doposażenie ich w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci. Oddział Neonatologiczny w Głogowskim Szpitalu Powiatowym posiada I stopień referencyjności.

Wartość otrzymanego sprzętu to 200 tysięcy złotych.

Tekst i Zdjęcia: Głogowski Szpital Powiatowy.