Rejsy turystyczno-edukacyjne

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej realizuje projekt „Międzynarodowy Rok Rzeki Odry – rejsy edukacyjno-turystyczne dla młodzieży szkolnej” w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 roku dla uczniów z Powiatu Głogowskiego i Polkowickiego.

W 2019 roku wypadają trzy ważne rocznice związane z rzeką Odrą– 200 rocznica podpisania Protokołu Bohumińskiego w sprawie przestrzegania zasad przy zabudowie odrzańskiego nurtu, 100 rocznica powołania administracji żeglugi śródlądowej oraz 100 rocznica utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej. Dlatego rok 2019 jest Międzynarodowym Rokiem Rzeki Odry.

Z tej okazji Towarzystwo Ziemi Głogowskiej chce w atrakcyjny sposób przybliżyć uczniom związki Ziemi Głogowskiej z rzeką Odrą. Zorganizowano do tej pory 6 rejsów, w planach jest jeszcze jeden.

Rejsy „Laguną” wyruszają z odnowionej przystani „Marina Głogów” specjalnie wytyczoną trasą. Podczas wycieczki młodzież dowiaduje się o warunkach naturalnych rzeki i kształtowaniu jej nurtu przez człowieka.

Ireneusz Dominiak z TZG opowiadał o obiektach historyczno-obronnych i hydrotechnicznych na szlaku Odry. O walorach przyrodniczych obszaru rzeki opowiadali Joanna i Mariusz Mostowscy ze Stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Skupili się zwłaszcza na obszarach objętych ochroną Natura 2000 – obszar ochrony siedlisk i ptaków Łęgi Odrzańskie.

Zostały przedstawione gospodarcze, turystyczne i rekreacyjne możliwości oraz perspektywy wykorzystania Odry w powiecie głogowskim. Zostały również zaprezentowane efekty projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Ochrona i udostępnianie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – etap II”.

-Opowiadam uczniom przede wszystkim historię Głogowa, w szczególności skupiam się na fragmencie nadodrzańskim. O tym co tutaj było, w porównaniu wizualnym, do tego co jest. Niestety nie wszystko można pokazać, także część dopowiadam. O tym wszystkim mówię w granicach miasta. W momencie gdy wypływamy za Miejską Oczyszczalnię Ścieków w grę wchodzi przyroda – mówi Ireneusz Dominiak, przewodnik z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

-Opowiadamy na bieżąco o ptactwie wodnym, roślinności szuwarowej, bioróżnorodności w zalewach rzecznych. O tym, co możemy zobaczyć gołym okiem – dopowiadają Joanna i Mariusz Mostowscy, przewodnicy ze Stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Łącznie projekt ma objąć ponad 600 uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich – 18 szkół podstawowych z powiatu głogowskiego, 2 z powiatu polkowickiego oraz 3 szkoły średnie, które współpracują z TZG w zakresie edukacji regionalnej.

Źródło: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
Zdjęcia: K. Brzezińska