MORiUS czeka na wnioski

„Opieka wytchnieniowa” to program, który będzie realizowany w Głogowie do końce tego roku.
MORiUS

-Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w programie, który od 2 września ruszył w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie – informuje Mirosława Krasicka, dyrektor placówki.

Wnioski do programu„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. należy składać wyłącznie w siedzibie Ośrodka ul. C. K. Norwida 5 I piętro,pok.19

Więcej informacji o Projekcie można uzyskać dzwoniąc pod numery:76/ 727-65-72 ;76/ 727-65-73-73

Projekt będzie realizowany do grudnia tego roku. Dokumenty do pobrania w siedzibie Ośrodka oraz na stronie http://www.morius.pl/

Z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać w pierwszej kolejności dzieci, młodzież niepełnosprawna łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscach zamieszkania.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji Usług Specjalistycznych w Głogowie w godzinach 7:00-18:00

          Do złożonego wniosku należy dołączyć:

  • kserokopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel.

Źródło: Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych.