MOPS ogłasza konkurs zbiórki żywności

Akcja ”POMOC MIERZONA KILOGRAMAMI” skierowana jest przede wszystkim do głogowskich placówek oświatowych.
Ubóstwo zajawka

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem ustalonego przez ONZ w 1992r.

Misją organizatora jest zaprezentowanie dzieciom „oblicza ubóstwa świata” oraz podkreślenie roli każdego człowieka w budowaniu gestów solidarności z najbardziej potrzebującymi.

Konkurs skierowany do placówek oświatowych, dotyczący zbiórki żywności długoterminowej na rzecz społeczności lokalnej Głogowa i zaopatrzenia społecznych lodówek.

W konkursie oceniane będą trzy kategorie placówek oświatowych, tj:

przedszkola,

szkoły podstawowe,

szkoły ponadpodstawowe.

Konkurs polega na organizacji zbiórki żywności długoterminowej i jej przekazaniu na cele Statutowe Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Artykuły będą oficjalnie ważone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Impreza planowana jest dnia 17 października w godzinach od 12.00 do 17.00.

Placówka, która dostarczy w dniu 17.10.2019r. największą ilość artykułów spożywczych otrzyma atrakcyjną nagrodę.

Powołana komisja będzie ważyła przyniesioną żywność.

Nagrody jakie zostały przewidziane dla placówek oświatowych za zajęcie I miejsca:

Przedszkole otrzyma „Voucher” na organizację stref animacji podczas wskazanego terminu i miejsca (konkursy sprawnościowe, dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, warkoczyk, gry logiczne).

Szkoła podstawowa otrzyma „Voucher” w postaci warsztatów tanecznych
– maraton Zumby z Kasią Pitoń.

Szkoła ponadpodstawowa otrzyma nagrodę rzeczową.

Kontakt:  Anna Mazurkiewicz Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych MOPS  tel. 76 727-65-32.