Posadzili tulipany

Posadzenie kilkuset cebulek zajęło głogowianom niespełna kwadrans.

Kilkaset cebulek tulipanów posadzili mieszkańcy i radni w parku, przy Pomniku Dzieci Głogowskich.

Na dwóch klombach tulipany czekać będą na wiosnę i wtedy zobaczymy efekty wrześniowego sadzenia.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska.