Posadzili tulipany

Posadzenie kilkuset cebulek zajęło głogowianom niespełna kwadrans.