Ważna informacja dla podatników

Dziś ostatni dzień do kiedy można zapłacić podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych!
drzwi do Biura Obsługi Mieszkańca, Urząd Miejski w Głogowie

Przypominamy, że dziś 16 września upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2019.

Wpłaty można dokonać:

– na indywidualny nr konta do rozliczeń płatności masowych

– na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 18 2030 0045 1110 0000 0192 9790

– w kasach Urzędu Miejskiego

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30

Dziś także upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych za rok 2019.

Wpłaty można dokonać:

– na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

– w kasach Urzędu Miejskiego

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30 (Urząd Miejski Rynek 10 pokój nr 18; ZGM ul. Poczdamska 1 pokój nr 4)