Ważna informacja dla podatników

Dziś ostatni dzień do kiedy można zapłacić podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych!
DGL News

Przypominamy, że dziś 16 września upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2019.

Wpłaty można dokonać:

– na indywidualny nr konta do rozliczeń płatności masowych

– na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 18 2030 0045 1110 0000 0192 9790

– w kasach Urzędu Miejskiego

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30

Dziś także upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych za rok 2019.

Wpłaty można dokonać:

– na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

– w kasach Urzędu Miejskiego

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30 (Urząd Miejski Rynek 10 pokój nr 18; ZGM ul. Poczdamska 1 pokój nr 4)