Wybory do Sejmu i Senatu

Niezbędne informacje dla wyborców.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Głogowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdziecie Państwo niezbędne informacje związane z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu.

  • Tutaj znajdują się informacje o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisjach wyborczych.
  • Siedziby przystosowane dla osób niepełnosprawnych są oznaczone specjalnym znakiem. Inne niezbędne informacje dla osób niepełnosprawnych znajdują się tutaj.
  • Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy  najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów (do 30.09.2019r.)
  • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Głogowa (Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10 Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 7, tel. 76 726 55 20 lub 726 55 29)  najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
  • Pozostałe informacje dla wyborców, jak wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Głogowie, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania i inne znajdziecie Państwo tutaj.
  • Kalendarz wyborczy i wszystkie pozostałe informacje o wyborach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce WYBORY DO SEJMU I SENATU.