Ekonomiczna gra fabularna dla szkół

Przenieś się w czasy hiperinflacji i wylecz finanse II RP!

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Miedziowe Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Miejska Strefa Biznesu realizuje projekt „Od Piłsudskiego do Grabskiego. Wylecz finanse II RP”. Projekt adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Został sfinansowany przez Biuro Programu Niepodległa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w ekonomiczno-historycznych grach fabularnych, prezentujących początki budowy II RP oraz zasady systemu finansowego państwa. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii (inflacja, hiperinflacja) oraz z wyzwaniami z jakimi mierzyła się powojenna Polska. 

Projekt zakłada udział 15 klas z gminy Miejskiej Głogów. Każda klasa bierze udział w jednym 5 – godzinnym spotkaniu w Miejskiej Strefie Biznesu. Istnieje również możliwość przeprowadzenia gry w szkole. 

Każde spotkanie składa się z fabularyzowanego wprowadzenia w tematykę ekonomiczno-historyczną gry, na której uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia. Następnie gracze, działając wspólnie, próbują doprowadzić do wypełnienia wszystkich założonych celów gry. Spotkanie kończy się rozmową podsumowującą, która ma na celu zwrócenia uwagi na najważniejsze aspekty ekonomiczne i historyczne, które pojawiły się w grze. 

Przewidywany czas zajęć to od 3 do 5 godzin zegarowych. Zajęcia odbywać się będą w Miejskiej Strefie Biznesu, ul. B. Krzywoustego, paw. 21 (targowisko przy Kościele Bożego Ciała). Gry będą przeprowadzone w okresie od 16.09.2019 do 8.11.2019.

Rekrutacja trwa do 30.09.2019 pod numerem telefonu 604 586 145 lub adresem mailowym kontakt@miedziowestowarzyszenie.pl. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Nauczyciele mogą zgłaszać klasy. Każdy nauczyciel może wziąć udział ze swoją klasą.

Źródło: Miejska Strefa Biznesu.