Wciąż można składać wnioski na „Dobry Start” i 500+

Od 1 sierpnia świadczenie „Dobry start” przysługuje również na osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że osoby, które od 1 lipca nie złożyły jeszcze wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci, na które mają przyznane świadczenie do końca września 2019 r. mogą złożyć wnioski drogą elektroniczną lub w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Do końca listopada można jeszcze składać wnioski na świadczenie „Dobry start”.

MOPS informuje też, że w związku ze zmianą przepisów od 1 sierpnia świadczenie „Dobry start” przysługuje również na dzieci uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

Ponadto można składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie lub pod numerem telefonu: 76 7276 – 510.

Źródło: MOPS w Głogowie.