Na wypadek wojny i mobilizacji

Informacje w skrzynkach

Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień, z Urzędu Miejskiego w Głogowie, przychodzą do mieszkańców informacje o nałożeniu świadczeń i pracy na wypadek mobilizacji, wojny czy zwalczania skutków klęsk żywiołowych.

Informacja ta dotyczy osób powyżej 16 roku życia i tych które nie przekroczyły 60 lat. Mieszkańcy otrzymują dwa dokumenty – pierwsze to zawiadomienie, drugie to decyzja.

W dokumentach podany jest adres jednostki wojskowej, do której należy kierować się po ogłoszeniu mobilizacji czy wojny i tylko w tych okolicznościach. W piśmie jest także podany czas, na jaki mieszkaniec będzie powołany do świadczenia pracy.

Prosimy mieszkańców by odebrany dokument zachowali. Nie trzeba odpowiadać na pismo. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 76 7265 465.

Podstawa prawna: Ustawa o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.