Nabór do projektu „Aktywna droga włączenia”

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” rusza z nowym projektem!

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,  realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Do kogo skierowany jest projekt?

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 40 osób bez zatrudnienia w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących w powiatach głogowskim (w szczególności poszukujemy osób: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną).

Wsparcie w ramach projektu:

  1. Zajęcia psychologiczne indywidualne

2.    Zajęcia psychologiczne grupowe

3.    Zajęcia indywidualne z coachem

4.   Zajęcia indywidualne z  doradca zawodowym

5.   Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym

6.   Szkolenia zawodowe

7.   Pośrednictwo pracy

8.  Staże zawodowe 3 miesiące x 16 osób – stypendium stażowe 1017,40 zł za miesiąc,

Ubezpieczenie NNW, koszt składek na ubezpieczenie społeczne

Co można zyskać?

* W 100% darmowe szkolenie

* ubezpieczenie NNW

* Pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera

* Stypendium szkoleniowe

* Certyfikat

* Darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia

* Staż zawodowy

Szkolenia będą niezwłocznie realizowane po zebraniu się grupy i zakwalifikowaniu uczestników.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektu na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

Szczegóły, informacje i zapisy: Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” zaprasza w najbliższy czwartek 12 września o godz. 15.00 Plac targowy przy ul. Wały Chrobrego pawilon 24.

Tekst: Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.