Nabór wniosków do opieki wytchnieniowej

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych od września przyjmuje wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa”.
Budynek MORiUS w Głogowie_3_mini

Od 2 września roku Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie przyjmuje wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka ul. C. K. Norwida 5 Ipiętro, pok.19

Projekt będzie realizowany od września do grudnia tego roku.

Dokumenty do pobrania w siedzibie Ośrodka oraz wkrótce na stronie http://www.morius.pl/   tj:

 • Wniosek
 • Regulamin
 • Karta wg skali Barthel

Ta forma pomocy kierowana jest do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednia opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
   w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  1. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
   w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług
w miejscach zamieszkania.

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz popołudniu do godziny 18.00

Do złożonego wniosku należy dołączyć:

 • kserokopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel.