Zobacz, usłysz – nowa oferta MOPS-u

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci w wieku dorastania

Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych, funkcjonujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przygotował nową ofertę pomocową dla rodziców dzieci podejmujących zachowania ryzykowne, a w szczególności próby samobójcze i samookaleczenia– mówi Ewelina Nowak z MOPS-u.

Od września rozpoczną się cykliczne spotkania dla rodziców, których celem jest zwiększenie kompetencji wychowawczych i uwrażliwienie na potrzeby dzieci młodzieży.

 Tematyka proponowanych spotkań obejmuje między innymi:
–  specyfikę wieku dorastania,
– zachowania buntownicze, samouszkodzenia, próby samobójcze,
– oblicza depresji młodzieńczej,
– strategie radzenia sobie sytuacjach trudnych.
Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutę Aurelię Plichtę i psychologa Łukasza Boguckiego.

Główną ideą proponowanego projektu jest nabycie przez rodziców wiedzy dotyczącej prawidłowości okresu dojrzewania jak również podniesienie świadomości na temat czynników ryzyka wyzwalających zachowania problemowe osób młodocianych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. Rodziny i Działań Środowiskowych Głogów, ul. Sikorskiego 4, tel. 76 72 76 530

Źródło: MOPS