Europejskie Dni Dziedzictwa w Głogowie

Tegoroczne obchody 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa będą odbywały się pod hasłem „Polski splot”.

Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Jej celem jest promowanie zabytków i idei ich ochrony, szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Hasło przewodnie tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi „Polski splot”. Nawiązuje ono nie tylko do obchodzonej w ubiegłym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy na nowo trzeba było związać ze sobą ziemie podzielone pomiędzy zaborców, ale także do splotu kultur i tradycji, także we współczesnej Polsce.

W dwa pierwsze wrześniowe weekendy Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie zaprasza do zwiedzania licznych wystaw w godzinach 10:00 – 17:00.

W 2019 roku mija czterdzieści lat od odsłonięcia Pomnika Dzieci Głogowskich, który był pierwszym pomnikiem, jaki postawiono w powojennym Głogowie. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje otwarcie wystawy w sobotę 14 września „40 lat minęło… Historia Pomnika Dzieci Głogowskich”. Będzie to połączenie wernisażu z wykładem „Pomnik Dzieci Głogowskich – symbol powojennego Głogowa” Renaty Matysiak z działu historycznego MAH.

Tego samego dnia, także w Muzeum Archeologiczno-Historycznym odbędzie się promocja najnowszej publikacji Towarzystwa Ziemi Głogowskiej „40 lat Pomnika Dzieci Głogowskich” autorstwa Dariusza Andrzeja Czai z TZG. Autorskie spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00.

Źródło: MAH.
Zdjęcia: Głogowski Wehikuł Czasu.