Towarzystwo Ziemi Głogowskiej na pikniku historycznym

Okolicznościowa broszurka na 910. rocznicę Obrony Głogowa

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej było jednym z partnerów przy organizacji pikniku historycznego z okazji 910. rocznicy Obrony Głogowa.

W trakcie imprezy i pokazów na terenie Mariny oraz wykładu historycznego w Zamku Książąt Głogowskich woluntariusze i członkowie TZG rozdali mieszkańcom Głogowa i gościom 1000 egzemplarzy przygotowanej na ten dzień broszurki.

Folder zawiera unikalny już dzisiaj, bo pochodzący z 1961 roku, opis i ilustracje z podręcznika historii dla klasy IV „W naszej Ojczyźnie”.

W folderze znalazł się także tekst nawiązujący do genezy powstania i odsłonięcia w 1979 roku Pomnika Dzieci Głogowskich. Wyboru tekstów źródłowych, ilustracji i fotografii oraz redakcji i opracowania graficznego dokonał Antoni Bok.

Źródło i zdjęcia: TZG