Miasto bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

Urzędnicy pracują nad projektem, którego głównym celem jest likwidacja barier, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne w naszym mieście.
niepełnosprawność-fot.pixabay

W Urzędzie Miejskim trwają prace nad projektem pod nazwą ,,Program likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2019 – 2023.

Program obejmuje działania, których celem jest likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiającym osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Głogowa.

Dla osób niepełnosprawnych przestrzenią przyjazną jest przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych i gwarantująca bezpieczne poruszanie się. W projektowaniu przestrzeni publicznych, podstawową zasadą jest jej pełna dostępność, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, ograniczenia mobilności czy percepcji.

Codziennym wyzwaniem dla osób niepełnosprawnych jest zmaganie się z wszelkiego rodzaju barierami: architektonicznymi, technicznymi, transportowymi i informacyjnymi. Natomiast zadaniem samorządu lokalnego jest stworzenie miasta, które umożliwi współżycie wszystkim mieszkańcom niezależnie od stopnia ich niepełnosprawności.

Zadaniem projektu, nad którym pracują urzędnicy, jest przedstawienie faktycznej dostępności miejskiej infrastruktury i instytucji publicznych dla osób pełnosprawnych oraz eliminacji istotnych barier z perspektywy Gminy Miejskiej Głogów.

W związku z tym mieszkańcy mogą składać swoje uwagi i spostrzeżenia na temat trudności w korzystaniu z miejskiej infrastruktury oraz dostępności do instytucji publicznych na adres mailowy:

dpg@glogow.um.gov.pl lub pod numerem telefonu: 76 72 65 448.