Nabór wolontariuszy do miejskiego schroniska dla zwierząt

Gmina Miejska Głogów ogłasza nabór na wolontariuszy do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

Wolontariuszem może być osoba, która ukończyła 18 lat, złożyła prośbę o przyjęcie na wolontariat, przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku.

Nabór wolontariuszy prowadzony jest co 6 miesięcy.

Informacja o naborze wolontariuszy dostępna jest również na stronie internetowej Schroniska – http://schroniskoglogow.pl/ oraz na profilu Schroniska na portalu Facebook  – https://www.facebook.com/schroniskoglogow/.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 sierpnia na adres mailowy k.lesniowska@glogow.um.gov.pl .