SZANSA apeluje: Nie bądźmy obojętni

Dziecko nie jest w stanie obronić się samo – to zadanie dla dorosłych.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA przypomina, aby nie zapominać o innych i podczas wypoczynku reagować na to, co się dzieje wokół. W każdym miejscu można stać się świadkiem przemocy wobec dzieci.

„Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że dziecko moich sąsiadów jest bite”, „Słyszę krzyk i płacz dziecka prawie codziennie”- takie informacje otrzymują pracownicy SZANSY niemal każdego tygodnia.

-Zgłoszenia są w pełni anonimowe, wystarczy jedynie podać adres, pod którym dzieje się coś złego. Nie trzeba mieć 100% pewności, a w razie wątpliwości należy zaufać swojej intuicji i po prostu działać. Każde zgłoszenie przekazywane jest odpowiednio dalej – zapewniają pracownicy SZANSY.

Stowarzyszenie współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej oraz z policją, co pozwala na sprawną i szybką reakcję w każdej sytuacji. W przypadku otrzymania takiej informacji, jest ona zawsze zgłaszana, by dalej została podjęta interwencja przez odpowiednie służby.

Źródło: https://www.facebook.com/SzansaGlogow/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC1xPIp_2n0rgku0KVy_d73BaL3zqgmm-ryRQpcHhtyKqJVjdA9Pe67wdwAkPVrrU9_DzkYOS9wjynJ