Projekt Ładny Neptun

Ładny Neptun to projekt artystyczny, którego celem jest ukazanie oraz próba wydobycia potencjału architektury, znajdującej się nad zatoką Neptuna w Głogowie,

Ideą wydarzenia jest ponowne tchnięcie życia w teren nad zatoką Neptuna w Głogowie. Jest to okazja powrotu do przeszłości i stworzenia pamiątkowego zdjęcia, które będzie wykorzystane do zrobienia okolicznościowej widokówki.

Uczestnicy działają w projekcie dobrowolnie i z własnych środków.

Rozpoczęcie 24 sierpnia ok. godz. 16.00, natomiast punkt kulminacyjny, podczas którego zostanie wykonana fotografia nastąpi o godz. 17.00.

Przedsięwzięcie odbędzie się na zewnątrz dawnej restauracji Neptun przy ul. Piotra Skargi 31a. Happening ma być zwieńczeniem projektu Ładny Neptun.

Wydarzenie ma przybrać postać pikniku, podczas którego każdy zapewnia przekąski i napoje we własnym zakresie. Okolica zostanie posprzątana, zapewnione będą stoliki i krzesła.

Widokówki będą dostępne w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Koszarowej 1 w Głogowie.

Informacje i zdjęcie: https://www.facebook.com/ladnyneptun/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDigL4MQEPCedkM-X_7W0RANvG0M7tlCzUMO37feQIrcah35UWP8xBLU6-ovwtFrAfrQjtR5dQ9yPp_