Święto Wojska Polskiego przy głogowskich pomnikach

W okazji Święta Wojska Polskiego pod pomnikami na terenie miasta oddano hołd żołnierzom.
święto wojska polskiego

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, w asyście warty honorowej żołnierzy z głogowskiego garnizonu, pod pomnikami na terenie miasta:  Pomnikiem Żołnierzy Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku Słowiańskim, przy Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu przy ul. Legnickiej, Obelisku Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu przy ul. Świerkowej, Pomniku Artylerzysty w Jednostce Wojskowej oraz przy Pomniku Głogowskich Saperów złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.

W uroczystościach brały udział delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich, żołnierzy i rezerwy: Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenia Saperów Polskich, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Inwalidów Wojennych.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Mazurek.