Los Emerytos

Zespół działający w Domu Dziennego Pobytu istnieje już od 16 lat.
Los Emerytos DDP Głogów

W Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” od sierpnia 2003r. działa zespół Los Emerytos.

Zespół stanowi 15-osobowa grupa osób zainteresowanych tworzeniem muzyki.

Różnorodny repertuar jest jednym ze sposobów na wyrażanie siebie, a przygotowania do występów, sposobem na nawiązanie nowych znajomości oraz spędzeniem wolnego czasu.

Repertuar przygotowywany jest przez zespół pod kierownictwem instruktora terapii zajęciowej, pani Reginy Woźniak i wystawiany podczas występów w Domu Dziennego Pobytu, Domu Pomocy Społecznej oraz w zaprzyjaźnionych ośrodkach wsparcia i klubach seniora.

Tekst: DDP „Cicha Przystań” w Głogowie.