Historia i zabytki częścią terapii społecznej

Ten projekt ma zachęcić członków Stowarzyszenie do większej aktywności społecznej.
PSOUU Głogów uczestnicy

Głogowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt, którego celem jest włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej.

Dzięki tej formie terapii uczestnicy nawiążą i podtrzymują umiejętności kontaktów społecznych, komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, zostaną zmotywowani do aktywności społecznej – mówi Grażyna Prusisz ze Stowarzyszenia.

Zadania realizowane w ramach terapii społecznej podzielone zostały na trzy etapy:

W pierwszym etapie odbyły się Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne „Historia Powiatu nad Odrą” w ramach których, oprócz warsztatów rozwijających wyobraźnię, uczestnicy zwiedzili i fotografowali ciekawe miejsca w Głogowie.

Uczestnicy terapii odwiedzili m.in.  głogowski Ratusz, gdzie prezydent opowiedział o śladach historii w Głogowie.
Uczestnicy terapii odwiedzili m.in. głogowski Ratusz, gdzie prezydent opowiedział o śladach historii w Głogowie.

Obecnie realizowany jest kolejny etap projektu: Warsztaty fotograficzne  – „Historia zaklęta w obiektywie”.  Do zajęć wykorzystane zostaną zdjęcia wykonane w trakcie wycieczek pieszych po Głogowie. Podczas warsztatów z wykorzystaniem komputerów i udziałem grafika komputerowego, uczestnicy przygotują zdjęcia, które będą prezentowane na wystawie prac fotograficznych połączonej z konkursem na najładniejsze fotografie. Do jury konkursu zaproszono prezydenta Rafaela Rokaszewicza.

Ostatnim etapem będą Warsztaty redaktorskie. W ramach warsztatów opracowany zostanie. „Przewodnik turystyczny po ziemi głogowskiej w języku łatwym do czytania”. Publikacja będzie ilustrowana fotografiami nagrodzonymi i wyróżnionymi w ramach konkursu.

Projekt realizowany jest w ramach Ośrodka Wsparcia Rodzin PSONI. Finansowany ze środków PFRON.