Opieka wytchnieniowa rusza od września

Już teraz do MORiUS-a mogą zgłaszać się opiekunowie osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z opieki.
Budynek MORiUS w Głogowie_3_mini

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych od września będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa„.

Do ośrodka mogą zgłaszać się opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą z tego rodzaju pomocy skorzystać.

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ul. Norwida 5 tel. 76 72 76 57w godzinach od 7- 15-tej

Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością wydając decyzję administracyjną – informuje Mirosława Krasicka, Dyrektor MORiUS w Głogowie.

Z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać w pierwszej kolejności dzieci, młodzież niepełnosprawna łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W celu oceny stanu tych osób lekarz specjalista zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności, znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel.

Osoby niepełnosprawne, o których mowa powyżej, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej, nie ponoszą odpłatności.