Rosną koszty naprawy szkód

Miasto co roku wydaje kilkadziesiąt tysięcy złotych na naprawę zniszczeń powstałych w wyniku wandalizmu.

Skala zniszczeń jakie występują na terenie miasta wciąż ulega zwiększeniu.

Każdego roku dewastowanych jest średnio 30 koszy. Cena demontażu zdewastowanego kosza wynosi 50 zł, a montażu nowego (w zależności od podłoża) od 77 zł do 90 zł brutto.

Koszt 1m2 szyb znajdujących się w wiatach przystankowych wynosi 300 zł. W ciągu roku nie ma tygodnia, aby nie zostały wybite co najmniej 2 szyby.

Na eliminację tych szkód przeznaczane jest ok. 65 tysięcy rocznie, co stanowi 100% kwoty umowy zawartej na wymianę szyb.

Drzewa niszczone są na kwotę 5 tysięcy.

Cena nowej ławki to 600 zł, a naprawa jednej listwy, będącej elementem ławki to koszt 60 zł.

W ubiegłym roku na konserwację elementów małej architektury wydano ok. 90 tysięcy złotych, z czego ponad połowę tej kwoty przeznaczono na remonty ze względu na zniszczenia.

W roku 2019r. umowa na konserwację elementów małej architektury opiewa na sumę ok. 104 tysięcy, przy czym prognozuje się, że na naprawę z powodu zniszczeń zostanie przeznaczona ponad połowa tej kwoty.