75. rocznica wybuchu Powstawania Warszawskiego

Organizatorem spotkania pod Pomnikiem Podziemia Niepodległościowego jest Stowarzyszenie „Patriotyczny Głogów”.
Powstanie warszawskie plakat


Głogowskie Stowarzyszenie „Patriotyczny Głogów” zaprasza głogowian do złożenia Hołdu Bohaterom Powstania Warszawskiego.

W najbliższy czwartek, 1 sierpnia obchodzić będziemy 75. rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Spotykamy się przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego w Głogowie, dokładnie w godzinie „W” 17:00. Wspólna modlitwa, zaduma, wspomnienie, świadectwo pamięci… Prosimy przyjdź! Ta chwila oddana Powstańcom nic nas przecież nie kosztuje.
Cóż więcej możemy IM podarować?! Prawda i Pamięć. Tylko tyle i Aż tyle…
Do zobaczenia przy Pomniku!
” – czytamy na facebooku Stowarzyszenia „Patriotyczny Głogów”.

Źródło:https://www.facebook.com/GodzinadlaPolskiPG/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBkedJotrVHD-TDSczc1quCGaeAybQXulvDN9Yy8zY1aD0hjWjmi4vUNV6VEBDMlwg1XlyaInHElNdF