Budowa ul. Długiej potrwa dłużej

Powodem przesunięcia zakończenia budowy są m.in. kolizje z sieciami podziemnymi.

Wykonawca prac wystąpił z wnioskiem o przesunięcie zakończenia budowy ulicy na przyszły rok z powodu wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi (zlokalizowanymi na budowie w innych miejscach niż zaznaczono na mapie). Problem z sieciami dotyczy odcinka od ul. Garncarskiej do ul. Kotlarskiej.

-Teraz trzeba opracować nowe rozwiązania, by prace na tym odcinku dokończyć. Dodatkowo wykonanie zadania utrudnia fakt, że wejścia do istniejących kamienic są na różnych poziomach i konieczne jest opracowanie nowego projektu by skomunikować budynki z drogą – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Taka konieczność wystąpiła także na kolejnych realizowanych odcinkach ul. Długiej, tj. od ul. Kotlarskiej do ul. Szewskiej i od ul. Szewskiej do ul. Młyńskiej. Również i tu stwierdzono liczne kolizje w tym m.in. z sieciami podziemnymi – telekomunikacyjnymi i odwadniającymi przyległe budynki.

Na odcinku od ul. Starowałowej do ul. Garncarskiej obecnie wykonywana jest przebudowa sieci wodociągowej na koszt i zlecenie PWiK w Głogowie.  

Przewidywany termin zakończenia prac na ul. Długiej to wiosna przyszłego roku.