Bulwar będzie gotowy na wiosnę

O rewitalizacji bulwaru i przesunięciu terminów mówi prezydent Głogowa.
bulwar nadodrzański

Bulwar nadodrzański będzie jednym z tematów najbliższej sesji nadzwyczajnej.

Miejsce, które będzie wkrótce bulwarem z dużą ilością zieleni, fontannami kiedyś było ściśle zabudowane, także obiektami kościelnymi. Dziś, w trakcie badań archeologicznych, wiemy dokładnie jak ta zabudowa wyglądała. Przez długie lata na przyszłym bulwarze gromadzono ogromne ilości ziemi np. z budów, a ok. 10 lat temu teren został rozplantowany. I dziś, dopiero po odkryciu przez archeologów reliktów, możemy wprowadzać korekty, co było niemożliwe na etapie projektowania. Sam Konserwator Zabytków zastrzegł sobie prawo do decydowania o zmianie zakresu prac właśnie po badaniach archeologicznych. Stąd przesunięcia terminów – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada przesunięcie kwoty 1.000.015 zł na rok 2020, czyli za rok wartość wykonanych prac wyniesie łącznie 4.485.000 zł. Przedłużenie terminu zakończenia tej inwestycji wymusiły dodatkowe prace związane z siecią wodno-kanalizacyjną oraz wyniesienia i wyeksponowania ruin kościoła pw. Św. Krzyża – klasztor Klarysek.

Zrealizowanie tak dużego zakresu prac dodatkowych niesie ze sobą konieczność wstrzymania robót drogowych w zakresach ujętych pracami dodatkowymi. Ponadto wykonanie badań archeologicznych i uzgodnienie projektu wyniesienia ruin kościoła wraz z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych na zabytku spowodowało konieczność dokonania zmian w położeniu i kształcie fontann. Wymaga to zmiany w planie zagospodarowania terenu i wykonanie nowego projektu fontann. Na czas potrzebny dokonania korekt, pozostałe prace w tym rejonie zostaną wstrzymane – mówi prezydent Głogowa.

Przypomnijmy, że na to zadanie Głogów otrzymał, największe w historii miasta, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej o całkowitej wartości 16.535.063,23 zł.