Znaczek na 900-lecie Kapituły Kolegiackiej

Planowana emisja znaczka w nakładzie wielomilionowym – jesień 2020
znaczek pocztowy pismo

Głogowski radny Dariusz Andrzej Czaja otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie znaczka pocztowego z okazji 900-lecia Kapituły Kolegiackiej w Głogowie, którego jest pomysłodawcą. Z pisma wynika, że emisja znaczka, w nakładzie wielomilionowym, planowana jest na jesień 2020r.

Teraz Biuro Filatelistyki ma rok na prace projektowe nad znaczkiem. Za rok na jesień, kiedy będziemy obchodzić rocznicę, znaczek powinien wyjść oficjalnie – mówi Dariusz Andrzej Czaja.

Jak dodaje radny, poczta ma swoich pracowników, którzy zajmują się tego typu produkcją znaczków. Jeszcze nie wiadomo, co dokładnie będzie na nim widniało:

-Podejrzewam, że może to być np. pieczęć związana z Kolegiatą albo jej najstarszy widok. Możliwości jest tutaj sporo – dodaje pomysłodawca przedsięwzięcia.

W akcję zaangażowanych było wiele osób i instytucji, m.in. Gmina Miejska Głogów z prezydentem Rafaelem Rokaszewiczem, Starostwo Powiatowe, Parafia Kolegiacka z ks. Proboszczem Rafałem Zendranem, a także posłowie – Ewa Drozd i Wojciech Zubowski.

Szczególne podziękowania dla pani Ewy Drozd, która w tej sprawie prowadziła starania w ministerstwie – dodaje Dariusz Czaja.