Teatr na sesji nadzwyczajnej

O tym, dlaczego trzeba zwiększyć środki na odbudowę teatru mówi prezydent Głogowa.
Wizualizacja Teatru im. Andreasa Gryphiusa w dzień

O 3.664.333 zł wrośnie koszt odbudowy teatru im. Andreasa Gryphiusa.

Odbudowa głogowskiego teatru to zadnie trudne i wymagające. Cześć rozwiązań opracowywana była i jest na etapie prac budowlanych. To w szczególności zwiększenia zakresu prac elektrycznych i konieczność przyjęcia nowszych rozwiązań technicznych dla urządzeń. Dodatkowa kwota na odbudowę teatru związana jest także ze zwiększeniem prac konserwatorskich na elementach: cokołu historycznego, renowacji zabytkowych kolumn wejścia głównego, wzrost kosztu konserwacji i podłączenia do zasilania kandelabrów, których dwa elementy należy wykonać od nowa – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Konieczna była także konserwacja cegieł i spoin ścian sceny, konserwacja i odtworzenie lastrika przy wejściu do teatru czy malowanie konchy nad głównym wejściem do teatru. Należało także wprowadzić dodatkowe napowietrzenie m.in. sceny.

Konserwator Zabytków już na samym początku zastrzegł sobie, że o rozwiązaniach będzie decydował już w trakcie prac budowlanych. I tak, zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytków, trzeba było przeprojektować takie elementy jak: balustrady, wykończenie ścian holów na piętrach z powtórzeniem historycznych pasów w nawiązaniu do układu Sali, a także zastosowanie innych niż przewidywano pierwotnie rodzajów farb tj. krzemianowych na historycznych murach oraz farb lateksowych – mówi prezydent.

Koszt odbudowy teatru w 2019r. wyniesie 19.157.814 zł. – środki pochodzą z Gminy Miejskiej Głogów oraz z dofinansowania z Unii Europejskiej w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypominamy, że środki unijne to 14 125 036,97 zł.

Zdjęcia: Marta Dytwińska-Gawrońska