Powstaje Pracownia Terapii Filozoficznej

Jak żyć? Jak znaleźć szczęście i spokój ducha? Między innymi na te pytania będą starać się znaleźć odpowiedź uczestnicy Pracowni Terapii Filozoficznej
PWSZ Głogów fot. M (1)

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie powstaje Pracownia Terapii Filozoficznej. Spotkania będą miały charakter warsztatów i będą związane z lekturą tekstów antycznych filozofów oraz rozmowami nawiązującymi do pytania postawionego w kulturze hellenistycznej: „jak żyć?”.

Celem spotkań Pracowni jest refleksja, katharsis, próba stania się lepszym; zmiana, tego co człowiek nie akceptuje w sobie, z czym się zmaga, czyli sokratejskie „oczyszczenie duszy”. Nie jest to oczywiście terapia w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie ma tu ani terapeuty, ani pacjentów. Jest grupa życzliwych sobie osób, wspólnie poszukujących odpowiedzi na trudne pytania, wzajemnie uczących się, a zarazem nie narzucających sobie własnego autorytarnego stanowiska – opowiada dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie, pomysłodawca i założyciel Pracowni.

Jakie korzyści może przynieść uczestnictwo w Terapii Filozoficznej?

Głębsze rozumienie świata, zachodzących w nim szybkich przemian społecznych i naszego w nim miejsca; odnalezienie własnej, często zagubionej tożsamości i szczęścia; znalezienie dystansu i „spokoju ducha” oraz umiejętności mądrego cieszenia się chwilą  − mówi prof. Mikołaj Krasnodębski.

Pierwsze spotkanie ma odbyć się w październiku tego roku, a uczestniczyć w niej będą mogli nie tylko studenci ale także wszyscy zainteresowani tematem.