Nowy sprzęt dla policji

Co roku Gmina Miejska Głogów wpiera finansowo Komendę Powiatową Policji.
Przekazanie sprzętu do KPP w Głogowie

Aparat fotograficzny, urządzenia do badania poziomu alkoholu i narkotyków, latarki oraz drukarka – zostały dziś przekazane przez prezydenta na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Koszt zakupionego sprzętu to ponad
16.000 zł.  

Łącznie w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok zaplanowano na rzecz Policji 143.000 zł.  

KPP w Głogowie otrzymała także środki na:

  • rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Miejskiej Głogów – 50.000 zł
  • premie motywacyjne dla policjantów KPP w Głogowie za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Głogów – 30.000 zł
  • ubezpieczenie łodzi patrolowej – 4.000 zł.
  • dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego typu SUV –  50.000 zł

Zdjęcia: Marta Dytwińska-Gawrońska