Program Mieszkanie Plus w innej formie

Już nie jeden, ale dwa bloki powstaną w ramach Mieszkania Plus w Głogowie

Głogów nie wycofuje się z programu Mieszkanie Plus. Bloki w ramach tego programu powstaną na działce, która została na ten cel już przeznaczona na os. Piastów Śląskich oraz dodatkowo w budynku pokoszarowym, tuż obok nowo powstającego osiedla TBS.

Program Mieszkanie Plus skierowany jest do osób, które nie kwalifikują się na mieszkanie komunalne, ale jednocześnie nie stać ich na takie jak TBS.

Pierwotnie Program Mieszkanie Plus proponował jedną tylko formę: BGK i gmina zawiązują spółkę celową, BGK kredytuje tę inwestycję, obiekt utrzymuje gmina spłacając jednocześnie kredyt. Koszt najmu wynosił wtedy od 15 do 17 zł. Ta forma była zbyt droga i dla gmin i dla najemców. W Głogowie koszt najmu w nowym mieszkaniu komunalnym to ok. 6 -7 złotych z m2. W TBS to 10/11 zł + opłaty kaucyjne (od 15 do 50 tys. złotych).

Rząd, po rozmowach z samorządami, przygotował kolejne propozycje.

Samorząd wykłada środki finansowe, BGK daje dotację i preferencyjną pożyczkę, a mieszkania są budowane przez spółkę miejską, np. TBS, są bardzo preferowane i mogą otrzymać od gminy większe dofinansowanie).
W tym przypadku nie ma opłaty kaucyjnej, a koszty najmu pozostają jak w TBS. Przydział mieszkania odbywa się według kryteriów ustalonych wcześniej przez gminy. Po analizach wybraliśmy właśnie ten rodzaj wsparcia dla programu Mieszkanie Plus w Głogowie. Pierwsza taka inwestycja – w tym sposobie finansowania – to budynek na terenie pokoszarowym przy osiedlu TBS. Nie wycofujemy się z programu Mieszkanie Plus, wybraliśmy tylko inną formę jego realizacji – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Trzecia propozycja Rządu to partnerstwo publiczno-prywatne na finansowanie budownictwa w ramach Mieszkania Plus.