Rada Gospodarcza wybrała prezydium

Było to pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej w nowej kadencji prezydenta.
Rada Gospodarcza Głogów

Zaproszenie do Rady Gospodarczej przyjęło 23 przedstawicieli głogowskich firm, instytucji, przedsiębiorstw i stowarzyszeń.

Na początku spotkania głosowano nad składem prezydium Rady. Na Przewodniczącego wybrano Damiana Piątka, zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Wiceprzewodniczącymi zostali: Piotr Walkowiak i Kamil Halarewicz.

Na wczorajszym posiedzeniu Rady omówione zostały najważniejsze cele stojące przed Radą, przedstawiono postanowienia Kadencyjnego Planu Gospodarczego oraz omówiono realizację najważniejszych zadań inwestycyjnych na ten rok.

Głównym zadaniem Rady Gospodarczej jest wsparcie działań prezydenta, a także opiniowanie, inicjowanie działań, które będą kształtować rynek pracy w Głogowie i wpływać na działania przedsiębiorców.