„Kumulacja aktywności”

Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Wnioski mogą składać wszystkie zainteresowane i spełniające wymogi osoby. Łączna kwota przeznaczona na program to 1.200.000 zł.
kumulacja_aktywnosci_lotto-02_mini

Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla osób, które są mało aktywne fizyczne i unikają zajęć wychowania fizycznego. Powinny również zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 • Wysokość wsparcia: 24.000 zł
 • Wkład własny: 0%
 • Czas trwania projektu: do 31 maja roku następującego po roku ogłoszenia naboru.
 • Składanie wniosków przez internet: TAK
 • Wniosek mogą złożyć osoby posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi, a w szczególności trenerzy lub byli zawodnicy różnych dyscyplin sportu, którzy uzyskali osiągnięcia na poziomie co najmniej medalisty mistrzostw kraju. Zgłaszający musi być osobą fizyczną, pełnoletnią, niekaraną i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Wsparcie można uzyskać na organizacja zajęć sportowych obejmujących co najmniej 48 spotkań szkoleniowych z młodzieżą w wieku 11-15 lat.

Zajęcia sportowe realizowane na podstawie autorskich scenariuszy:

 • muszą być kierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo,
 • muszą być nieodpłatne dla uczestników,
 • nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów (np. SKS),
 • mają podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Pełna nazwa programu: „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

Program składa się z 2 części:

 • 1. Konkursowej – mającej na celu wybór w drodze konkursu maks. 50 najlepszych autorskich scenariuszy zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
 • 2. Realizacyjnej – polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat, oraz akcji edukacyjnej dla rodziców młodzieży w wieku 11-15 lat.

Zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach, g. zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 2.09.2019 a 31.05.2020, średnio 2x w tygodniu. Pojedyncze zajęcia powinny trwać nie krócej niż 90 minut. Grupa w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna liczyć nie mniej niż 20 osób.

Kontakt:

Termin składania wniosków mija 19 lipca 2019

kumulacja_aktywnosci_lotto-02

Źródło / Więcej informacji: http://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/