Remont ul. Morcinka

Trwają prace remontowe na ul. Morcinka, kolejnej z miejskich inwestycji.
Prace remontowe na ul. Morcinka_2_mini

Docelowo na całej długości Morcinka – od ul. Wojska Polskiego do ul. Obrońców Pokoju – mają powstać nowe miejsca parkingowe, zostaną także wyremontowane
te istniejące. Wyremontowana zostanie cała nawierzchnia drogi i chodniki, przebudowane będzie oświetlenie.

Powstała już nowa sieć kanalizacji deszczowej. Stworzono odcinki retencji przetrzymujące wody deszczowe, co zabezpieczy posesje przed zalewaniem.

Prace prowadzone są odcinkowo, aby mieszkańcy jak najmniej odczuwali skutki remontu. Do użytku oddane są już odcinki: od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
do ul. Gomółki oraz od ul. Obrońców Pokoju do ul. Długosza (bez możliwości wyjazdu z ul. Długosza).

Wartość całej inwestycji to ok. 3 mln zł.

Zdjecia: Marta Dytwińska-Gawrońska