Strażacy na warsztatach w SZANSIE

Strażacy z OSP Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego wezmą udział w warsztatach, które jeszcze lepiej przygotują ich do sytuacji kryzysowych z udziałem dzieci.

Ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie wspólnie z psychologami ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA wzięli udział w spotkaniu pt. DZIECKO W DZIAŁANIACH SAR:

Rozmawialiśmy o współpracy i warsztatach, które mają przygotować strażaków naszej Jednostki do sytuacji kryzysowych z udziałem dzieci, jakie mogą spotkać nas podczas akcji poszukiwawczych. W najbliższym czasie ustalimy dokładną tematykę warsztatów i ich terminy. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej, sprawniej i profesjonalnie pomagać małym mieszkańcom Głogowa, wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni – mówi Artur Starczewski z OPS Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego.

Przypomnijmy, że w ramach działalności Centrum Pomocy Dzieciom, stowarzyszenie proponuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, pedagogiczną dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze oraz dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

Centrum Pomocy Dzieciom to miejsce, gdzie dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzyma kompleksową pomoc, gdzie ma zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W CPD jest pokój przesłuchań, w którym dzieci mogą być przesłuchiwane przez sąd w przyjaznych, bezpiecznych warunkach.

Tekst i zdjęcia: OSP Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie.