Będą nowe stawki za wywóz śmieci

Nowe stawki za wywóz śmieci na terenie Głogowa mają obowiązywać od 1 sierpnia tego roku.
sesja rady miejskiej Głogów

Drastyczny i znaczący wzrost opłat spowodowany jest czynnikami niezależnymi od operatora jak i uwarunkowaniami wewnętrznymi. Uwarunkowania zewnętrzne dotyczą przede wszystkim:

  • wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska ustalanej przez rząd
  • wzrostu płacy minimalnej,
  • wzrostu cen paliw oraz energii elektrycznej,
  • nałożenia nowych obowiązków na instalacje odbierające odpady komunalne,
  • konieczności spełnienia wymogów UE co do poziomów odzysku odpadów

Są też lokalne przesłanki do wprowadzenia podwyżek, m.in.: zwiększona ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i segregowanych, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów gabarytowych (np. meble) ze 150 – 200 zł do 400 – 450  w 2018 roku oraz wzrost cen (z średnio ponad 75 zł/tonę) za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych na RIPOK* do blisko 300 zł za tonę – tłumaczy Wojciech Borecki, zastępca prezydenta Głogowa.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w gospodarstwach domowych będzie wynosić 20 zł od osoby.

Natomiast w gospodarstwach, gdzie odpady zbierane są w sposób nieselektywny – 30 zł za osobę.

Koszty funkcjonowania systemu odpadowego muszą być przerzucone na mieszkańca i nie ma prawnej możliwości otrzymania dopłat przez gminę, tak jak to jest w przypadku wody – dodaje Wojciech Borecki.

Uchwała dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie przedmiotem najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca. Jeśli radni przyjmą uchwałę to nowe stawki będą obowiązywać od 1 sierpnia.

* Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych