Medale na Złote Gody

W ubiegłym tygodniu, w Sali Ślubów
w głogowskim Ratuszu, po raz kolejny obchodzono jubileusze z okazji Złotych Godów.
głogowskie pary świętujące złote gody12

Parom, które świętowały swoje długoletnie pożycie małżeńskie, zostały uroczyście wręczone medale od Prezydenta RP.

Jubilaci, którzy chcieliby w taki sposób świętować swoją 50 rocznicę ślubu, muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sikorskiego 21. Należy mieć przy sobie dowody osobiste. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą jubileusz. Z uwagi na kilkumiesięczny czas realizacji wniosku, zgłoszenia należy dokonać na 5-6 miesięcy przed datą jubileuszu. Projekt wniosku sporządzany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego i przesyłany do Wojewody, który występuje z wnioskiem do Prezydenta RP. Następnie małżeństwa są informowane o terminie wręczenia medali.

7 czerwca 2019 Złote Gody obchodzili:

 • Krystyna i Henryk Baranowscy,
 • Janina i Kazimierz Klecha,
 • Zofia i Antoni Kosmatka,
 • Mieczysława i Tadeusz Bątorek,
 • Wanda i Edward Dyba,
 • Maria i Stanisław Francug,
 • Elżbieta i Władysław Panek,
 • Barbara i Stanisław Komajda,
 • Janina i Szczepan Łapucha,
 • Jadwiga i Jan Wysoccy,
 • Irena i Marian Zdonek.