Kolejne opryski

Do połowy czerwca trwać będą opryski na komary. Podajemy harmonogram.
Widok na Odrę z placu festynowego

Plaga komarów, która pojawiła się aktualnie na terenie miasta, jest efektem występujących wcześniej opadów deszczu, czasowym wezbraniem wód
w Odrze i pozostawieniem licznych rozlewisk. W połączeniu z wysoką temperaturą stworzyło to bardzo sprzyjające warunki do wylęgu komarów, bo mimo oprysków, skuteczność środka przy tak wysokich temperaturach jest ograniczona.

Jeszcze przed weekendem majowym dokonaliśmy oprysków przeciwko larwom komarów. Opryski przeprowadzono na terenach zalewowych, nadodrzańskich i w miejscach występowania cieków oraz zbiorników wodnych. W sumie opryskom poddano 67 ha terenów zielonych. Do oprysku użyto preparatu zwalczającego larwy komarów i meszek. Po trzech tygodniach powtórzono zabieg na tym samym terenie,
a dodatkowo użyto preparatu przeciwko osobnikom dorosłym.

Dodatkowo, przed Dniami Głogowa, przeprowadzono opryski na terenie placu festynowego, placu zamkowego, Pomnika Dzieci Głogowskich, Mariny, Starego Miasta i Fosy Miejskiej. 

Od początku maja do pierwszych dni czerwca opryski przyniosły zamierzony skutek, gdyż nie było skarg mieszkańców. Łączna wartość wykonanych do tej pory zabiegów odkomarzania to 78 000 zł.

Widok na Odrę z placu festynowego, zdjęcie archiwalne.

6 czerwca rozpoczęliśmy kolejne opryski, które potrwają jeszcze kilka dni.

Harmonogram oprysków przeciw komarom – czerwiec 2019

  • 7.06. – tereny nadodrzańskie, ul. Topolowa, Plac Festynowy, Park Sapera, Pomnik Dzieci Głogowskich, wały przeciwpowodziowe przy Odrze, Marina, Jaśminowce, Stare Miasto.
  • 10.06. – Krzepów, Nosocice, Widziszów, os. Piastów I i II
  • 11.06. – os.Kopernik
  • 12.06. – wszystkie parki – Rudnowski, Słowiański, Daszyńskiego, miasteczko ruchu drogowego, Budowlanych, Południowy i Paulinowski,
  • 13 i 14.06. – ciąg dalszy parków, os. Śródmieście, Hutnik, Brzostów
    i os. Przemysłowe,
  • 14.06. – Cmentarz przy ul. Legnickiej, os. Sportowe, Górków, tereny przy ul. Mechanicznej.

Efekt działań byłby skuteczniejszy, gdyby jednocześnie zostały poddane opryskom wszystkie tereny znajdujące się w granicach administracyjnych miasta, jak również obszary ościennych gmin, a w szczególności nadodrzańskie tereny zalewowe.

Problem z plagą komarów nie dotyczy wyłącznie Głogowa. Niektóre miasta, jak np. Warszawa, Łódź czy Lublin zrezygnowały w ogóle z planów odkomarzania, ze względu na wysoki koszt i niski poziom skuteczności tych zabiegów.

W opinii wielu autorytetów z dziedziny entomologii, przeprowadzanie oprysków na większą skalę jest metodą jedynie uzupełniającą w walce z komarami, ponieważ najskuteczniejszymi środkami przeciwko tym owadom pozostają środki ochrony osobistej.