Wypełnij ankietę, oceń miasto

Głogów plauje wziąć udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju. Potrzebna jest jednak do tego pomoc mieszkańców Głogowa.
Ratusz w Głogowie

– Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przygotowujemy się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Proszę o pomoc w ocenie Głogowa – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Przed złożeniem wniosku do konkursu Ministra, konieczne jest poznanie opinii mieszkańców. W tym celu przygotowaliśmy ankietę. Dostępna jest pod poniższym adresem:

http://glogoweog.badanie.net/

Ankieta pozwoli na poznanie opinii mieszkańców z zakresu tematów środowiskowego, społecznego, gospodarczego, przestrzennego i administracyjnego. Pytania w ankiecie dotyczą występowania oraz natężenia negatywnych zjawisk.

Marina nocą Głogów 04.05 2019 fot. M. Dytwińska-Gawrońska

Odpowiadając na pytania prosimy o stwierdzenie czy podany problem występuje na terenie Głogowa. Jeżeli nie występuje, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi „Nieistotne”. Jeżeli występuje, proszę o określenie jego znaczenia wg skali: mało istotne, istotne, bardzo istotne.

Zamek Książąt Głogowskich

Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi mieszkańców będą zanalizowane, a następnie zostaną wykorzystane w projekcie. Wypełnianie ankiety nie trwa dłużej niż 15 minut. Ankieta aktywna będzie do 20 czerwca br.

Parafia im. św Mikołaja w Głogowie

– Państwa zaangażowanie zwiększy szanse Głogowa na pozyskanie dotacji. Serdecznie dziękuję za pomoc w wypełnieniu tej ankiety – mówi Rafael Rokaszewicz.