Konkurs fotograficzny

Zwieńczeniem konkursu będzie wydanie okolicznościowego kalendarza na 2020 roku z najlepszymi fotografiami przesłanymi przez uczestników.
kolegiata poziom

Organizatorem konkursu pt. „Głogowskie zabytki – Kolegiata” jest Towarzystwo Ziemi Głogowskiej:

Celem konkursu fotograficznego jest wzrost zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Głogowa i Kolegiaty – najstarszego zabytku, będącego również siedzibą parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie – wyjaśnia Dariusz Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Ponadto wybrane zdjęcia przedstawiające Kolegiatę lub jej elementy, zostaną zaprezentowane w wydanym kalendarzu na 2020 rok.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Pełna treść regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej TZG oraz profilu na portalu Facebook, a także na stronie internetowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.

Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2019 roku. Należy je przesłać na adres Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora, które dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

Jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone i trafią na łamy okolicznościowego kalendarza na 2020 rok. Jego promocja przewidziana jest wraz pod koniec grudnia 2019 roku. Wówczas też nagrodzeni zostaną wszyscy konkursowi zwycięzcy – dodaje Dariusz Czaja.

Osobami koordynującymi konkurs są:
– Dariusz Czaja, e-mail: djlony@interia.pl
– Kamil Stobryń, e-mail: kamil.stobryn@interia.eu