Uczniowie zasiedli w ławach…radnych

Dziś Sala Rajców należała do głogowskiej młodzieży.
młodzież spotkanie Sala Rajców Głogów

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zasiedli w ławach radnych i debatowali o ważnych sprawach dla Głogowa i jego mieszkańców.

Poruszano, między innymi, tematy związane z ekologią, przemocą w szkołach, profilaktyką, zajęciach dodatkowych dla młodzieży czy też sportem.

Wszystkie wnioski i sugestie, które pojawiły się na sesji zostały spisane i będą przekazane prezydentowi Głogowa.