Opieka nad starszymi osobami

W Domu Dziennego Pobytu ,,Cicha Przystań” odbyło się szkolenie ,,Jak opiekować się osobą starszą w domu”.

Warsztaty zorganizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

-fizjologiczne starzenie się organizmu człowieka, w tym zmiany psychiczne i umysłowe ujawniające się wraz z wiekiem, rozpoznawanie pierwszych symptomów zaburzeń związanych z utratą pamięci oraz zaburzeń depresyjnych

-metody skutecznej pielęgnacji oraz zastosowanie odpowiedniej diety dla osób niesamodzielnych

-aranżacja przestrzeni w domu dla  osób niesamodzielnych

-zasady opieki nad osobami, u których występują organiczne zaburzenia otępienne

-wspomaganie opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Organizatorem szkolenie był Dolnośląski Urząd Polityki Społecznej we Wrocławiu. Szkolenie prowadził specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej.

Tekst i zdjęcia: Aurelia Plichta.