Rusza Budżet Obywatelski

Od dziś można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
Wejście do Ratusza w Głogowie1

Projekt musi być poparty przez dziesięciu mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach i powinien spełniać następujące kryteria:

  • należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
  • być zlokalizowany na terenie gminy,
  • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy,
  • być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
  • być możliwy do wykonania pod względem technicznym.

wyłączone są:

  • zadania nie spełniające wymogów w zakresie celowości,
  • zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej,
  • zadania mające charakter komercyjny.

Głosowanie przeprowadzone będzie w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza oraz w formie papierowej w wybranych miejscach. Każdemu głosującemu przysługiwać będzie prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w jednym okręgu konsultacyjnym oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich.

Do 8 listopada 2019 r. ogłoszona będzie lista wybranych projektów na stronie www.obywatel.glogow.pl.

Projekty wybrane w głosowaniu zostają zarekomendowane do realizacji ze środków budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie na 2020 rok.

Ważne terminy:

20 maja – 28 czerwca 2019 r. – zgłaszanie projektów,

21 maja – 30 sierpnia 2019 r. – weryfikacja projektów,

20 września 2019 r. – ogłoszona zostanie baza projektów dopuszczonych do głosowania,

30 września – 25 października 2019 r. – głosowanie

8 listopada 2019 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów