Rejestracja do poradni endokrynologicznej

29 maja rozpoczyna się rejestracja do poradni endokrynologicznej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym.
laboratorium

Rejestracja odbywać się będzie osobiście przez pacjenta w trybie „bez skierowania” w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala:

  1. od dnia  29 maja 2019 roku – 111 miejsc na wizyty w dniach 10, 13 i 17 czerwca 2019,
  2. od dnia 12 czerwca 2019 – 75 miejsca na wizyty w dniach 19 i 26 czerwca 2019,
  3. kolejne terminy rejestracji podane zostaną w okresie późniejszym.

Aby się zarejestrować potrzebny będzie dowód osobisty.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu w roku 2018, z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.

Przypomnijmy, że projekt realizowany jest od dwóch lat. W 2017r. z  projektu  skorzystało 502 osoby, u 92 osób wykazano patologię w budowie tarczycy (tzw. zmiany guzkowe) wymagające obserwacji (tj. wykonania ponownego USG tarczycy i oceny dynamiki wzrostu zmiany/zmian), 68 osobom zalecono wykonanie biopsji tarczycy. Natomiast 20 osób już na podstawie obrazu w USG tarczycy zakwalifikowano do operacyjnego leczenia tarczycy. Ponadto pacjentom, u których stwierdzono zaburzenia funkcji tarczycy (nieprawidłowe wyniki hormonalne) zaordynowano stosowne leczenie z zaleceniem kontroli w poradni endokrynologicznej. Wszyscy pacjenci otrzymali kartę informacyjną z badania zawierającą: rozpoznanie, wyniki badań dodatkowych (hormonalnych i USG) oraz stosowne zalecenia.                                

W 2018 r. z projektu skorzystało kolejne 500 osób, u 90 osób wykazano patologię w budowie tarczycy wymagające obserwacji. 63 osobom zalecono wykonanie biopsji tarczycy. Natomiast 21 osób już na podstawie obrazu w USG tarczycy zakwalifikowano do operacyjnego leczenia tarczycy.

W tym roku koszt realizacji programu to 150 tysięcy zł,  w  tym  135 500 zł to dotacja  Fundacji  KGHM Polska Miedź.