Opłaty paszportowe

140 złotych kosztuje wyrobienie paszportu. Wiele osób może jednak skorzystać z ulgi lub zniżki.
punkt paszportowy Głogów Ratusz

Terenowe Biuro Paszportowe w Głogowie działa od 7 maja i już pierwszego dnia funkcjonowania ustawiły się kolejki chętnych osób, które przyszły złożyć wnioski o paszport.

Wyrobienie paszportu bez ulgi kosztuje 140 złotych. Jednak przepisy przewidują wiele ulg w opłatach paszportowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz opłat paszportowych.

140 zł – za paszport ważny 10 lat,

70 zł – za paszport ważny 10 lat wydany z uwzględnieniem 50% ulgi:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13 roku życia (z uwzględnieniem 50% ulgi)

 • 30 zł – za paszport wydany małoletnim:
 • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
 • realizującym obowiązek szkolny.

Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny:

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia,
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia,
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Opłaty paszportowej nie pobiera się:

 • od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • od osób, które złożyły wniosek o wydanie paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.