Tłumy w Biurze Paszportowym

Tylko pierwszego dnia funkcjonowania Terenowego Biura Paszportowego złożonych zostało 70 wniosków paszportowych!
biuro paszportowe

Już pierwszego dnia funkcjonowania Terenowego Biura Paszportowego ustawiły się kolejki chętnych osób, które przyszły złożyć wnioski o paszport. Tylko pierwszego dnia złożonych zostało 70 wniosków.

Zainteresowanie biurem pojawiło się już od chwili, kiedy kilka miesięcy temu prezydent oficjalnie powiedział, że taki punkt powstanie:

Od tego momentu codziennie były telefony z pytaniem, kiedy to biuro powstanie. To pokazuje potrzebę i sens uruchomienia tego biura w Głogowie – mówi prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Wnioski o paszport przyjmowane są w Biurze Paszportowym, przy Urzędzie Miejskim (wejście z boku Ratusza – od strony odbudowywanego Teatru), które jest czynne: w poniedziałki od 11:00 do 17:15 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 14:45.

Do wniosku należy dołączyć:

  • fotografię do paszportu wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
  • ważny poprzedni paszport
  • ważny dowód osobisty
  • dokument potwierdzający prawo do opłaty ulgowej (np. legitymacja szkolna, studencka, KDR, ZUS)
  • w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka wymagana jest obecność obojga rodziców wraz z dzieckiem, które ukończyło 5 lat
  • dowód opłaty dokonanej na konto nr: 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000 DUW we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. Tytułem: opłata paszportowa, imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport +kwota.

Opłata paszportowa bez ulgi wynosi 140 złotych.