Grupa wsparcia „Zrozumieć”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w grupie wsparcia dla osób głuchych i niedosłyszących
migowy zajawka

Polski Związek Głuchych szacuje, że niemal 900 tys. osób w Polsce ma poważny uszczerbek słuchu, a liczba osób głuchych może się wahać od 45 tys. do 50 tys.

Osoby dotknięte tą dysfunkcją mają trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, co przekłada się bezpośrednio na problemy w funkcjonowaniu indywidualnym.

W roku 2011 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, zaproponowali osobom z dysfunkcją słuchu, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów, możliwość spotykania się w siedzibie Ośrodka. Z czasem zawiązała się grupa wsparcia pn. „Zrozumieć”.

− Grupa funkcjonuje do dnia dzisiejszego i cieszy się dużym zainteresowaniem. W bieżącym roku odbyły się cztery spotkania. W spotkaniach grupy udział wzięły osoby głuche, słabosłyszące, jak i członkowie ich rodzin już nie tylko osoby z miasta Głogowa, ale i z okolicznych gmin – mówi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Karina Taudul.

Grupę prowadzą pracownicy socjalni MOPS w Głogowie. Grupa jest otwarta. Spotkania mają charakter edukacyjny, kulturalny oraz integracyjny. Omawiane są na nich problemy i zagadnienia planowe, jak i bieżące, będące odpowiedzią na potrzeby samych uczestników. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 15 maja w siedzibie Domu Dziennego Pobytu.

Dla nas nie ma barier językowych! Jeśli jesteś osobą głuchoniemą albo słabosłyszącą masz możliwość przyjść do nas i dołączyć do grupy wsparcia ZROZUMIEĆ!

Tekst przygotowany przez: Monikę Stasiuk i Agnieszkę Wieczorek.