15 lat minęło

Dziś mija równo 15 lat, odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.
głogów 15 lat w unii

Z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedstawiamy 15 wybranych projektów zrealizowanych na terenie Głogowa dzięki funduszom europejskim.

Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie

 • Wartość projektu – 28.707.364,97 zł
 • Wartość dofinansowania – 14.125.036,97 zł
 • Termin realizacji projektu – 2019 r.
Wizualizacja Teatru im. Andreasa Gryphiusa w dzień

Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar Nadodrzański

 • Wartość projektu – 21.337.859,48 zł
 • Wartość dofinansowania – 14.835.063,23 zł
 • Termin realizacji projektu – 2019 r.
wizualizacja bulwaru nadodrzańskiego

Zakup autobusów niskoemisyjnych i rozwój systemu zarządzania ruchem miejskim

 • Wartość projektu – 14.487.653,40 zł
 • Wartość dofinansowania – 7.656.077,00 zł
 • Termin realizacji projektu – 2018 r.
zdjęcie poglądowe - kursowanie autobusów KM w Święta Wielkanocne

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poprzez rozwój publicznego transportu zbiorowego w Głogowie

 • Wartość projektu – 10.687.716,00 zł
 • Wartość dofinansowania – 5.528.406,00 zł
 • Termin realizacji projektu – 2017 r.
Aż 16 z 19 autobusów w taborze KM jest dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przebudowa Alei Wolności

 • Wartość projektu – 8.644.995,90 zł
 • Wartość dofinansowania – 5.756.702,77 zł
 • Termin realizacji projektu – 2019 r.
Przebudowa Alei Wolności

Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

 • Wartość projektu – 5.614.032,98 zł
 • Wartość dofinansowania – 2.709.389, 01 zł
 • Termin realizacji inwestycji – 2018 r.
Termomodernizacja PP Nr 2

Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

 • Wartość projektu – 2.235.130,26 zł
 • Wartość dofinansowania – 1.433.305,12 zł
 • Termin realizacji projektu – 2018 r.
Pracownie przyrodnicze w szkołach
 • Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta
 • Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego
 • Budowa ul. H. Głogowskiego
 • Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie
 • e-Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów
 • Ochrona i udostępnianie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – etap II
 • Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego.